Nie masz czasu szukać?

Zadzwoń lub napisz

+48 22 820 21 58

poland.industrial@cushwake.com

Nie masz czasu szukać?

Zadzwoń lub napisz

+48 22 820 21 58

poland.industrial@cushwake.com

Inwestowanie w Polsce

Jeśli Państwo zainteresowani inwestycją w Europie Centralnej to Polska jest najlepszą lokalizacją dla biznesu. Kraj o powierzchni 312.679 km2 jest największym państwem Europy Środkowo-Wschodniej, siódmym krajem w Europie pod względem liczby ludności oraz 69. krajem w świecie pod względem wielkości. Na południu graniczy z Czechami i Słowacją, na zachodzie z Niemcami, na północy z Rosją, a na wschodzie z Ukrainą, Białorusią i Litwą. Na północy granica państwa przebiega wzdłuż wybrzeża Morza Bałtyckiego. Polska jest członkiem Unii Europejskiej, OECD, WTO, NATO oraz Strefy Schengen.

Przez ostatnich kilka lat, od czasu kryzysu gospodarczego, Polska gospodarka miała stosunkowo dobre wyniki na tle finansowych problemów Europy ŚrodkowoWschodniej, jak i całej Unii Europejskiej.

 

Polska

Polska jest wiarygodnym i rzetelnym partnerem do prowadzenia biznesu międzynarodowego. Główne powody, dla których inwestorzy decydują się prowadzić biznes w Polsce : strategiczne położenie, niskie koszty pracy, zachęty inwestycyjne, stabilność gospodarcza i polityczna.

Zagraniczni inwestorzy mogą otrzymać wiele zachęt inwestycyjnych. Najbardziej popularne to: wsparcie finansowe dla inwestorów prowadzących działalność w Specjalnej Strefie Ekonomicznej (SSE), dotacje rządu polskiego i zwolnienia z podatku od nieruchomości.