Nie masz czasu szukać?

Zadzwoń lub napisz

+48 22 820 21 58

poland.industrial@cushwake.com

Nie masz czasu szukać?

Zadzwoń lub napisz

+48 22 820 21 58

poland.industrial@cushwake.com

11/10/2017

Nie tylko e-commerce Polska stoi. Przedsiębiorstwa planują nowe inwestycje

Ponad 75 proc. przedsiębiorstw określa swoją sytuacjęjako dobrą lub bardzo dobrą, a niemal 60 proc. zakłada, że będzie się dalej rozwijać - wynika z raportu KMPG. Pozytywne nastroje wśród przedsiębiorców mają bezpośredni wpływ na plany inwestycyjne - blisko jedna trzecia przedsiębiorstw działających w Polsce prognozuje, że w ciągu najbliższych 2-3 lat otworzy nowe zakłady produkcyjne w kraju.

Przedsiębiorstwa produkcyjne działające w Polsce są istotnym elementem gospodarki. Nie tylko generują około 16-18 proc. polskiego PKB, lecz również zatrudnionych jest w nich niemal co trzeci mieszkaniec Polski. Z roku na rok oba te wskaźniki rosną.

Priorytetem większości producentów, którzy wzięli udział w badaniu, będzie zwiększenie udziałów na obecnych rynkach, zdobywanie nowych i wprowadzanie nowych produktów. Jedynie 8 proc. firm przewiduje ograniczenie skali działalności. Jednocześnie większość badanych firm przyznała, że zmiany polityczno-gospodarcze w krajach Unii mają wpływ na ich perspektywy rozwoju – mówi dla "Forsal" Rafał Wiza, partner, szef zespołu private equity w KPMG w Polsce.

Na przestrzeni ostatnich lat inwestycje w firmach zajmujących się przetwórstwem przemysłowym rosły średnio o 11 proc. w skali rocznej - jest to więcej niż ogólnie w całym przemyśle i gospodarce. Warto odnotować, że w pierwszym kwartale 2017 roku średni udział inwestycji tych firm w całkowitych nakładach inwestycyjnych w Polsce wyniósł 34 proc., rok wcześniej - 39 proc. 

Rynek krajowy jest podstawowym źródłem przychodów 54 proc. przedsiębiorstw produkcyjnych. Jak podaje KPMG, w 2016 roku zainwestowano weń 47,4 mld złotych, z czego największy udział procentowy miały firmy z branży chemicznej, elektromaszynowej i spożywczej.

Raport stwierdza również, że coraz większego znaczenia dla przedsiębiorstw produkcyjnych nabiera obecność na rynkach zagranicznych. Niemal 75 proc. firm obecna jest w krajach Europy Zachodniej, zaś 59 proc w Europie Środokowo-Wschodniej. Rozwój zagraniczny sięga jednak dalej, a przedsiębiorstwa planują ekspansję lub zwiększenie udziału w rynkach azjatyckich oraz Ameryki Północnej. 

- Na popularności wśród producentów najbardziej zyskują Afryka oraz Ameryka Południowa, gdzie zaobserwowano wzrost liczby przedsiębiorstw działających na tych rynkach o odpowiednio 5 i 6 pkt proc. w porównaniu z wynikami analogicznego badania przeprowadzonego przez KPMG w 2013 roku – podsumowuje Rafał Wiza.