Nie masz czasu szukać?

Zadzwoń lub napisz

+48 22 820 21 58

poland.industrial@cushwake.com

Nie masz czasu szukać?

Zadzwoń lub napisz

+48 22 820 21 58

poland.industrial@cushwake.com

REGULAMIN SERWISU

Niniejszy Regulamin Serwisu określa i reguluje zasady dostępu i korzystania z witryny www.industrial.pl.
Witryna www.industrial.pl jest własnością firmy Cushman & Wakefield Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej Cushman & Wakefield).

Akceptacja warunków

Niniejszy Regulamin Serwisu reguluje zasady dostępu do niniejszej witryny internetowej (dalej „Witryna Internetowa”) i korzystania z niej, w tym treści i usług oferowanych na niej lub za jej pośrednictwem. Korzystając z Witryny Internetowej użytkownik akceptuje niniejszy Regulamin Serwisu i Politykę Prywatności zamieszczoną na stronie www.industrial.pl/ oraz zobowiązuje się ich przestrzegać. Użytkownik, który nie akceptuje niniejszego Regulaminu Serwisu lub Polityki Prywatności, nie może korzystać z Witryny Internetowej.

Informacje o użytkowniku i odwiedzinach Witryny Internetowej

Korzystając z Witryny Internetowej użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie przez firmę C&W informacji o użytkowniku zgodnie z Polityką Prywatności. C&W nie informuje użytkownika o zmianach ani aktualizacjach w tym zakresie.

Poprawność i rzetelność informacji

Informacje prezentowane na niniejszej stronie internetowej są udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych. Cushman & Wakefield nie gwarantuje, że informacje te będą poprawne lub kompletne oraz wyłącza wszelką odpowiedzialność wynikającą z ich wykorzystywania.
Niniejsza witryna internetowa może zawierać treści udostępniane przez osoby trzecie. Odpowiedzialność za wszelkie oświadczenia i opinie osób trzecich, które niekoniecznie odzwierciedlają opinie firmy Cushman & Wakefield, ponosi wyłącznie osoba je udostępniająca.

Pobieranie treści i materiałów

Użytkownik może pobierać treści i materiały wyłącznie w celach osobistych i niekomercyjnych, pod warunkiem że informacje o prawach autorskich, znakach towarowych i inne prawnie zastrzeżone informacje pozostaną niezmienione i widoczne. W następstwie pobrania lub skopiowania materiałów użytkownik nie uzyskuje żadnego prawa do pobranych materiałów.

Odnośniki

Zamieszczane na niniejszej stronie internetowej odnośniki do innych witryn lub zasobów udostępnianych przez osoby trzecie są prezentowane wyłącznie dla wygody użytkownika. Cushman & Wakefield nie ma kontroli nad treścią tych witryn lub zasobów oraz nie ponosi odpowiedzialności za powyższą treść, ani za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z ich korzystania przez użytkownika. Użytkownik wchodzący na witryny internetowe osób trzecich, do których odnośniki znajdują się na niniejszej stronie, ponosi wyłączne ryzyko z tego tytułu oraz podlega warunkom korzystania z tych witryn.

Wyłączenie odpowiedzialności

Użytkownik korzysta w witryny internetowej, jej treści oraz usług lub informacji uzyskanych za pośrednictwem witryny na własną odpowiedzialność.
Treści i materiały umieszczone na niniejszej stronie udostępniane są bez jakichkolwiek gwarancji. Ani firma Cushman & Wakefield, ani jakakolwiek osoba z nią związana nie udzielą żadnej gwarancji i nie składają żadnego oświadczenia, że witryna internetowa, jej treści, materiały, usługi lub informacje uzyskane za jej pośrednictwem będą poprawne, wiarygodne, bezbłędne lub niezakłócone, że wady zostaną usunięte lub że witryna internetowa lub serwer ją udostępniający nie zawierają wirusów ani innych szkodliwych elementów.

Ograniczenie odpowiedzialności

W żadnym wypadku firma Cushman & Wakefield ani osoby z nią związane nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju szkody, niezależnie od podstawy prawnej, wynikające lub związane z korzystaniem lub niemożliwością korzystania przez użytkownika z witryny internetowej, witryn z nią związanych, treści na witrynie internetowej lub innych witrynach lub usług uzyskanych za pośrednictwem witryny internetowej lub innych witryn, w tym szkody lub odszkodowania bezpośrednie pośrednie, szczególne, incydentalne, następcze lub retorsyjne, w tym utratę przychodów, korzyści, transakcji lub przewidywanych oszczędności, utratę możliwości korzystania, wartości firmy lub danych.
Powyższe ograniczenia nie wpływają na odpowiedzialność, która zgodnie z prawem nie może zostać wyłączona lub ograniczona.

Znaki towarowe

Niniejsza Witryna Internetowa zawiera logotypy, informacje identyfikujące marki oraz inne znaki towarowe i usługowe (łącznie zwane „Znakami”), które stanowią własność firmy Cushman & Wakefield lub są wykorzystywane na podstawie licencji. Użytkownik nie może wykorzystywać Znaków bez uprzedniej pisemnej zgody Cushman & Wakefield. Wszystkie inne nazwy, logotypy oraz nazwy, projekty i hasła produktów oraz usług na niniejszej Witrynie Internetowej są znakami towarowymi ich właścicieli.

Informacja o prawach autorskich

Cała zawartość prezentowana na niniejszej Witrynie Internetowej - obrazy, przyciski i tekst stanowią wyłączną własność firmy Cushman & Wakefield.

Zmiany Witryny Internetowej

Cushman & Wakefield może zmieniać lub aktualizować treści zamieszczane na niniejszej Witrynie Internetowej, a treści te mogą być niekompletne lub nieaktualne w danym czasie.

Aktualizacje

Regulamin Serwisu www.industrial.pl może być okresowo aktualizowany.
W przypadku pytań dotyczących Regulaminu Serwisu prosimy o przesłanie wiadomości na adres administrator@industrial.pl.