Paulina Warchoł
Paulina Warchoł

Specjalista ds. gruntów

Porozmawiajmy

Paulina Warchoł

Specjalista ds. gruntów


Paulina Warchoł jest Specjalistą ds. Gruntów w dziale Powierzchni Przemysłowych i Logistycznych Cushman & Wakefield.

Odpowiedzialna jest za analizę nieruchomości gruntowych pod inwestycje magazynowe i przemysłowe, a także doradztwo w sprawach technicznych związanych z gruntami inwestycyjnymi. Posiada wiedzę i umiejętności praktyczne związane z projektowaniem urbanistycznym, oceną oddziaływania inwestycji na środowisko i gospodarką nieruchomościami. W pracy wykorzystuje oprogramowanie wspierające procesy analizy danych przestrzennych.

Ukończyła kierunek gospodarki przestrzennej na Politechnice Warszawskiej, w specjalności urbanistyka w planowaniu przestrzennym. W ramach międzynarodowej wymiany studenckiej studiowała także na Politechnice w Walencji. Wcześniej pracowała w pracowni urbanistyczno-architektonicznej, gdzie zajmowała się sporządzaniem projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, analiz do decyzji o warunkach zabudowy, a także różnego rodzaju analiz przestrzennych i opinii urbanistycznych na potrzeby oceny możliwości inwestycyjnych nieruchomości.

Skontaktuj się ze mną, jeżeli poszukujesz terenów inwestycyjnych w Polsce.
Po godzinach

Kolekcjonuje rośliny tropikalne

Lubi ręcznie robioną biżuterię

Podobają jej się tańce latynoamerykańskie

Uwielbia podróże

Artykuły, których autorem jest Paulina Warchoł

Paulina Warchoł
Jak wybierać grunty inwestycyjne? 5 porad

Inwestowanie w grunty może być opłacalną i perspektywiczną strategią lokowania kapitału, zwłaszcza w czasach inflacji, kiedy nieruchomości mogą stanowić zabezpieczenie przed utratą wartości pieniądza. Aby jednak odnieść sukces w tej dziedzinie, niezbędna jest trafna ocena oraz analiza ryzyk związanych z wyborem właściwego terenu. W tym procesie należy wziąć pod uwagę kilka kluczowych czynników. Wszystkie z nich omówimy w naszym artykule.

17 lipca 2024
Paulina Warchoł
Brownfield czy greenfield? Jakie grunty wybrać?

Zasoby atrakcyjnych gruntów inwestycyjnych maleją, a konkurencja o te tereny będzie wzrastać. Działki niezabudowane, umiejscowione na obrzeżach dużych miast, czy w pobliżu węzłów komunikacyjnych, są najbardziej atrakcyjne pod kątem inwestycji z branży produkcyjnej, magazynowej i logistycznej. Bliskość miast zapewnia dostęp zarówno do rynku zbytu jak i zasobów ludzkich. Odpowiednich wolnych terenów zaczyna jednak brakować. Deweloperzy i inwestorzy z branży przemysłowej i logistycznej coraz częściej kierują swój wzrok w kierunku terenów poprzemysłowych – działek typu brownfield. Jakie są różnice między gruntami typu greenfield i brownfield? Z jakimi wyzwaniami mierzymy się wybierając grunt pod inwestycję? Zainteresowany tym tematem? Miłej lektury!

25 marca 2024
Paulina Warchoł
Co wpływa na cenę gruntu? W jaki sposób droższa działka przekłada się na niższy koszt inwestycji?

Ceny gruntu zależą od szeregu czynników, przede wszystkim determinowane są przez przeznaczenie terenu oraz najbliższe otoczenie.

11 lipca 2023
Cushman & Wakefield